Om Skolsajten.se

Skolsajten.se är i första hand skapad som en tjänst där lärare kan dela ut material och glostester digitalt till sina elever.

Eleverna kan själva skapa glostest för att träna på läxor eller för att utveckla sitt språk i allmänhet. Inledningsvis finns bara engelska som alternativ, men fler språk kommer att finnas tillgängliga inom kort.

Ansvarig utgivare: Lektion.se

Vill du kontakta oss kan du göra detta via vår hjälp-sida.